GEZOCHT: Leuke gezinnen! EO-programma ‘Hoe Gaat Dat Bij Jullie Thuis’


Van poepluier tot op kamers gaan: een kind grootbrengen is een flinke opgave en soms zelfs een struggle. Elke ouder of opvoeder vraagt zich weleens af: Doe ik het allemaal wel goed? En een opleiding voor het opvoeden van je kinderen bestaat helaas niet, dus iedereen doet het op zijn eigen manier, er is dus geen goed of fout.

In het nieuwe EO-programma ‘Hoe Gaat Dat Bij Jullie Thuis’ laten ouders aan elkaar zien hoe een gemiddelde dag er bij hen thuis uitziet. Hoe voeden zij hun kinderen op? Hoe gaan de ouders/opvoeders om met alledaagse zaken als voeding, verzorging, schermtijd en zakgeld, maar ook met vraagstukken die draaien om normen en waarden: liefde, geloof, ethiek, vrijheid en zelfontplooiing. Ze inspireren en leren van elkaar.

We koppelen per gezin één ouder aan elkaar. Uiteraard willen we wel dat de andere ouder onderdeel uitmaakt van bijvoorbeeld het portret. Hier kunnen we samen een invulling aan geven. Eerst bezoekt de ouder van het ene gezin het andere gezin. Tijdens het bezoek laten de ouders verschillende belangrijke punten uit hun manier van opvoeden aan elkaar zien. Het kind/de kinderen spelen hier een rol in, maar we zullen altijd rekening houden met hun gevoelens. Daarna draaien we de rollen om en wordt het andere gezin bezocht.

Wil jij het gesprek met een andere ouder over opvoeding aangaan, en zo van elkaar leren en inspireren? Meld je dan aan, wij nemen vervolgens contact met jou op.

Aanmelden kan via https://www.eo.nl/hoegaatdatbijjulliethuis of via een mail naar opvoeden@itv.com.

Vermeld dan de volgende gegevens:
– Gezinssituatie (naam en leeftijd van alle gezinsleden)
– Wat is jullie/jouw manier van opvoeden?
– Wat is jouw/jullie motivatie om mee te doen aan het programma?
– Telefoonnummer: